LHV adviseert tegen verhoging (streef)huur

Vestia laat huurders de rekening van wanbestuur betalen.

De Landelijke Huurdersraad Vestia heeft grote bezwaren tegen het plan om de huren flink te laten stijgen. Nieuwe huurders gaan gemiddeld 20% meer betalen dan de zittende huurders. Zittende huurders met een inkomen boven € 43.000 kunnen een extra huurverhoging tegemoet zien, bovenop de ‘gewone’ huurverhoging. De Landelijke Huurdersraad Vestia vindt het van het grootste belang dat Vestia eerst substantiële maatregelen bij haar eigen organisatie neemt, alvorens een bijdrage van haar huurders te vragen.

Nieuwe huurders

Vestia is van plan nieuwe huurders gemiddeld 95% van de maximaal toegestane huur te laten betalen. Aangezien dit een gemiddelde is, zullen de meeste huurwoningen die niet in een achterstandswijk liggen, voor de maximale huur worden verhuurd. De doelgroep voor deze woningen zijn huishoudens met een inkomen tot € 34.085. Deze groep heeft zeer weinig alternatieven in de huidige woningmarkt. De plannen van Vestia ondermijnen het bestaansrecht van woningcorporaties: betaalbare woningen aanbieden aan mensen met een laag inkomen.

Vestia heeft de gemiddelde huur eind 2011 al verhoogd. Hiervoor heeft Vestia voorafgaand geen advies gevraagd aan de huurdersraad, terwijl dit wettelijk wel verplicht is. Als Vestia doorgaat met haar plannen betalen nieuwe Vestia huurders gemiddeld 11% meer huur dan bij andere woningcorporaties in Zuid-Holland.

Vestia kan niet aangeven hoeveel geld er nodig is om de problemen op te lossen, maar nieuwe huurders gaan al wel fors meer betalen. De huurders worden dus als eerste gepakt. Vestia moet eerst substantiële maatregelen bij haar eigen organisatie nemen, voordat de huurders om een bijdrage wordt gevraagd.

Zittende huurders

Ondanks eerdere toezeggingen van Vestia, zal een deel van de zittende huurders wel degelijk een extra huurverhoging krijgen. Vestia breekt daarmee eerdere beloftes.

Huishoudens met een inkomen boven € 43.000 kunnen een extra huurverhoging van 5% tegemoet zien, bovenop de reguliere huurverhoging van 2,3%. In 2012 zal de huur dan in totaal met 7,3% stijgen. Voor een doorsnee gezinswoning met een kale huur van € 500 bedraagt de totale huurverhoging in 2012 meer dan € 430 per jaar. De Landelijke Huurdersraad Vestia vindt dit onacceptabel.

Het kabinet wil deze extra huurverhoging mogelijk maken om woningcorporaties meer middelen te geven voor investeringen en woningonderhoud, niet om kosten van wanbestuur af te wentelen op de huurders. Een ander doel van de extra huurverhoging is om ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Vestia heeft altijd uitgedragen geen probleem te hebben met scheefwonen. Sterker nog, Vestia heeft altijd uitgedragen dat scheefwoners goed zijn voor de samenstelling van een straat of flatgebouw.

Het jaar 2010 zal als peildatum voor de extra huurverhoging worden gebruikt. Dit is zeer onrechtvaardig voor huurders die in 2010 een inkomen boven € 43.000 hadden maar inmiddels onder deze grens zitten. Het is zeer onrechtvaardig als het inkomen van een huurder door werkloosheid, overlijden van de partner, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, of verlaging van het pensioen gedaald is tot onder de € 43.000, maar de huurder moet wel 5% extra huurverhoging betalen.

Vestia voorbode voor andere corporaties

Minstens 15 woningcorporaties hebben dezelfde problemen als Vestia. Als de plannen van Vestia doorgaan, zullen deze corporaties waarschijnlijk het voorbeeld van Vestia volgen en ook de kosten van het wanbestuur afwentelen op de huurders. Deze plannen gaan niet alleen over Vestia, maar over alle woningcorporaties in Nederland. Honderdduizenden gezinnen in Nederland zijn dan de dupe van wanbestuur bij corporaties.

Volgens minister Spies is de huurverhoging een zaak tussen de huurders en Vestia. De Landelijke Huurdersraad Vestia geeft nu duidelijk aan dat de huurders niet akkoord gaan met de forse stijging van de huren. De huurdersraad kan de plannen niet tegenhouden, dat kan alleen de minister of de Tweede Kamer.

Tags: , ,